Entri Terkini

Jom Baca!

Ahad, 27 November 2011

LATIHAN 2.

LATIHAN 1.

WARNAKAN HURUF YANG SAMA.

KAEDAH ABJAD.1. Menurut Azman Wan Chik (1993), kaedah abjad dianggap sebagai kaedah nama-nama
huruf yang digunakan di dalam tulisan Melayu iaitu A, B, C, …… hingga Z.

2. Murid-murid diajar menghafal nama-nama huruf secara mengikut turutan bermula dari A hingga Z. 

3. Teknik pengajaran dimulakan dengan guru menunjukkan kad abjad kepada murid dan guru menyebut terlebih dahulu abjad-abjad tersebut untuk memperkenalkannya kepada murid.

4. Kemudian, sekali lagi guru menunjukkan kad-kad abjad tersebut dan meminta murid untuk mengenalpasti dan menyebut abjad-abjad yang ditunjukkan dengan bantuan guru.

5. Guru membetulkan setiap kesilapan sebutan murid sewaktu kad-kad abjad ditunjukkan.

6. Proses ini diulang sehingga murid mampu mengenalpasti dan menulis abjad-abjad yang telah diajar.

7. Seterusnya, guru melekatkan kad-kad abjad tersebut di papan hitam. Guru akan memilih murid secara rawak dan meminta murid tersebut mengambil kad kad di papan hitam
berdasarkan apa yang disebut oleh guru.

8. Selepas itu, murid diminta membuat latihan bertulis dalam buku masing-masing. Guru akan menyebut abjad manakala murid perlu mendengar dengan teliti dan menulisnya dalam buku.


Rabu, 16 November 2011

RANGKAIKATA MUDAH.baju biru.

cili lili.topi mama.

Selasa, 15 November 2011

BACALAH SAYANG 4.
Tomato.

Ini  tomato.

Bapa  beli  tomato.

Bapa  bawa  tomato.

Tomato  ini  merah.

BACALAH SAYANG 3.
Lobak.

Ini  lobak  merah.

Mama   beli  lobak.

Saya  suka  lobak.

BACALAH SAYANG 2.Epal.

Ini  epal.

Epal  ini  merah.

Saya  suka  epal.

BACALAH SAYANG 1.    Ceri.

Ini  ceri.

Ini   ceri   mama.

Mama  beli  ceri.

PELAJARAN 8 & 9

Pelajaran 8

a
i
u

w
y
wa      wi      wu
ya       yi        yu

Pelajaran 9

a
i
u

z
v
za       zi       zu
va      vi       vu

PELAJARAN 7

Pelajaran 7

a
i
u

s
t

sa      si      su
ta      ti      tu

satu      titi
susu      tata
sisi         itu

Ahad, 13 November 2011

BAGAIMANA MENGGUNAKAN KAEDAH FONETIK.

Sudahkah anda bersedia untuk belajar membaca? Sebagaimana yang dijelaskan pada isu lepas, anak-anak yang diberi rangsangan yang sesuai akan bersedia untuk belajar membaca seawal usia 3 tahun. Bagaimanapun, apakah kaedah yang sesuai dengan anak-anak anda? Kaedah mengeja? Jangan. Kaedah suku kata? Tidak juga. Gunakanlah kaedah fonetik.
Mengapa? Kaedah fonetik adalah kaedah yang paling sesuai dengan kanak-kanak kerana kaedah ini telah dibuktikan secara saintifik sebagai kaedah otak manusia membaca. Kajian telah menunjukkan bahawa otak membaca dengan memecahkan perkataan yang dilihat kepada bunyi-bunyi, lalu otak membunyikan huruf-huruf yang dilihat bagi menyebut atau membaca perkataan itu. Kaedah lain bukan sahaja tidak sesuai untuk kanak-kanak bahkan menyusahkan mereka, lambat, mengelirukan dan membebankan memori.
Ada beberapa perkara JANGAN yang perlu ibu bapa tahu supaya tidak menyusahkan anak-anak apabila mengajar membaca.
  1. JANGAN ajar nama-nama huruf contohnya ‘ei’ untuk huruf ‘a’, ‘bi’ untuk huruf ‘b’ dan seterusnya kerana anak-anak yang tahu nama-nama huruf tidak semestinya dapat membaca. Bahkan mengajar mengenal nama huruf a, b, c adalah halangan pertama membaca.
  2. JANGAN ajar anak mengeja-eja huruf pada perkataan-perkataan yang dilihat kerana mengeja melibatkan dua proses iaitu menyebut nama huruf dan membatang pola-pola ejaan.
  3. JANGAN ajar anak mengenal bunyi huruf sambil mengenalkan nama huruf sekaligus, contohnya seperti menyebut ‘ei’ (huruf ‘a’) bunyinya ‘a’ kerana anak tidak perlu tahu nama huruf untuk membaca.
  4. JANGAN ajar anak menghafal mana-mana suku kata atau perkataan apabila mula mengenal perkataan kerana kanak-kanak akan terbeban dengan ratusan pola-pola ejaan yang menyukarkan.
  5. JANGAN ajar huruf-huruf besar dahulu kepada kanak-kanak kerana huruf besar tidak penting kepada kanak-kanak pada peringkat awal.
Jadi apakah yang BOLEH dalam mengajar anak membaca mengikut kaedah fonetik? Membaca mengikut kaedah fonetik melibatkan proses awal berikut; Memperkenalkan bunyi secara sistematik

  1. anak-anak perlu tahu bunyi huruf – iaitu dapat menyebut bunyi dan ingat bunyi huruf yang diajarkan
  2. anak-anak perlu kenal huruf – iaitu bentuk, rupa dan cara tulis huruf tersebut
  3. anak-anak dapat mengaitkan huruf yang dilihat dengan bunyi yang berkaitan.

Ahad, 6 November 2011

MELENTUR BULUH BIAR DARI REBUNG.
MARI MENGEJA.Mari mengeja...
Teknik atau kaedah warna dalam membezakan sukukata dapat membantu murid mengeja dan membunyikan gabungan huruf seperti konsonan vokal ( KV ) atau KV+KVKK. Warna yang digunakan perlu berbeza untuk setiap gabungan.

PELAJARAN 6.

Pelajaran 6

a
i
u

p
r

pa       pi        pu
ra         ri         ru


papa             pari
pipi                paru
api                 puru
para              rapi
                            

PELAJARAN 5.

Pelajaran 5

a
i
u

m
n

ma      mi      mu
na       ni        nu

mama             nani
mana              nana
nama              muna
ini

PELAJARAN 4.

Pelajaran 4

a
i
u

k
l

ka     ki     ku
la      li      lu

kaki        kuli
kaku       lali
kuku       lala
kali         lalu